AJATUKSIA

Pohdiskelen paljon maailmankaikkeutta ja mistä olemme muodostuneet. Tällä hetkellä ihmiskunnan tietoisuus on kasvamassa ja kollektiivinen tietoisuus nousee esiin. Minulle maalaaminen on tapa ilmaista olemassaoloni.

Maalausprosessissa lähden vailla visuaalista päämäärää, toteuttamaan sisälläni olevaa tarvetta ilmaista maailmankaikkeuden monimuotoisuutta. Prosessin aikana käyn läpi, mitä on soveliasta ja tarpeellista tuoda esille.

Koen, että kaikki maalaaminen vie minua lähemmäksi omaa totuuttani ja pääsen maailmankaikkeuden luovuuden lähteelle.

TEOKSET

VEDIC ART